สถิติ
เปิดเมื่อ25/06/2014
อัพเดท6/01/2015
ผู้เข้าชม157600
แสดงหน้า221654
สินค้า
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
วิสัยทัศน์ (เข้าชม 262 ครั้ง)

        เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่เทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน