สถิติ
เปิดเมื่อ25/06/2014
อัพเดท6/01/2015
ผู้เข้าชม73029
แสดงหน้า121483
สินค้า
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
วิสัยทัศน์ (เข้าชม 233 ครั้ง)

        เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่เทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน