สถิติ
เปิดเมื่อ25/06/2014
อัพเดท6/01/2015
ผู้เข้าชม157628
แสดงหน้า221682
สินค้า
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
เผยต้นเหตุปัญหาการศึกษาไทยตกต่ำ

อ่าน 130 | ตอบ 1

“กฤษณพงศ์” แนะยกเครื่องทั้งระบบ “จาตุรนต์” เห็นพ้องพร้อมลุยปฏิรูป

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่ จุดเปลี่ยนประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ว่า การปฏิรูปศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงต้องส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา รวมทั้งให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดการศึกษามากขึ้น ขณะเดียวกันต้องหาความสมดุลและการผสมผสานการบริหารระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ด้วย โดย ศธ.พร้อมเดินหน้าดำเนินการ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธาน สสค.กล่าวว่า มีตัวชี้วัดสำคัญเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั่วโลกให้การยอมรับอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ทรัพยากรด้านการศึกษา 2.ระยะเวลาการอยู่ในสถานศึกษาของเด็ก 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ 4.ผลลัพธ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังมีปัญหาทั้ง 4 ด้าน ในส่วนของการลงทุนนั้นไทยลงทุนด้านการศึกษาเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่งบประมาณกว่า 95% เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากร งานบริหารและครุภัณฑ์ มีเพียง 4.5% เท่านั้นที่เป็นงบพัฒนาผู้เรียน คุณภาพการศึกษาไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับรั้งท้ายของอาเซียน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ 80% เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมานานกว่า 30 ปี เพราะระบบการผลิตกำลังคนและการวิจัยของเรายังอ่อนแอ ทั้งนี้มีข้อเสนอถึงระบบบริหารจัดการใหม่ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ความรู้จากประเทศที่ประสบความสำเร็จทาง การศึกษา และจากเวทีระดมความเห็นของทุกภาคส่วน ในสังคมเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพครู เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน การลดช่องว่างคุณภาพโรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในทุกพื้นที่เข้าถึงโรงเรียนดีมีคุณภาพ ขยายผลระบบดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การสร้างโอกาสการเข้าถึงสื่อการอ่านและพื้นที่การอ่าน และปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังทัศนคติและทักษะการทำงานที่ดี.

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

?h=d03be4d9c03436cfcb1030051bb8c1e6&
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :