สถิติ
เปิดเมื่อ25/06/2014
อัพเดท6/01/2015
ผู้เข้าชม157606
แสดงหน้า221660
สินค้า
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ประวัติโรงเรียน (เข้าชม 647 ครั้ง)

              โรงเรียนบ้านวังทะลุ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลศรีมหาโพธิ ( บ้านวังทะลุ ) โดยมีนายนวม เกาะชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นหัวหน้าผู้คิดริเริ่มร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้าคา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 4 เมตร บนที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 10 ตารางวา โดยนายนวม เกาะชัย ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บริจาคให้ และได้ทำพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2489 มีนายขาบ พรมประเสริฐ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี .. 2507 คณะครูพร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารเรียนเอกเทศกึ่งถาวร ขนาดกว้าง 9 X 18 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน

ปี .. 2515 โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ . 1 ขนาด 9 X 36 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท โดยได้รับบริจาค ที่ดินจากนายเฉลา คุ้มวงศ์ จำนวน 2 ไร่ 83 ตารางวา และนายอนันต์ คงเจริญ ได้บริจาคให้อีกจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ( ได้ทำการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้ว )

ปี .. 2523 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ . 1 ขนาด 9 X 27 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 300,000 บาท

ปี .. 2535 ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี .. 2536 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,920,000 บาท

ปี .. 2540 คุณแม่ผ่อง มาสา ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแบบ . 1 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 600,000 บาท และได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ปี .. 2541 คณะผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนแบบ . 1 ขนาด 6 X 27 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน โดยใช้วัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบางเดชะ จำนวน 1 หลัง

ปี .. 2542 ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันแก้ไขโรคเอดส์ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ปี .. 2543 ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมวิชาการดีเด่น ปีการศึกษา 2543 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิ

ปี พ.ศ. 2546 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 9 X 36 เมตร จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1,778,400 บาท

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายณรงค์เดช  พูนนาคดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี .. 2556 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังทะลุ มีที่ดินจำนวน 3 แปลง เป็นที่ราชพัสดุ 2 แปลง และที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง พื้นที่ทั้งสิ้น 11 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา มีอาคารเรียน 5 หลัง จำนวน 22 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ห้องสุขา 4 หลัง เรือนเกษตร 1 หลัง สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามเด็กเล่น 1 แห่ง ศาลานั่งพักผ่อน 1 หลัง

ปีการศึกษาปัจจุบัน ( 2557) มีนักเรียนจำนวน 424 คน คณะครู 19 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน จำนวนห้องเรียน 13 ห้องเรียน